நீங்கள் ஒரு ஆர்வமுள்ள எழுத்தாளரா?

உங்கள் புத்தகத்தை வெளியிட விரும்புகிறீர்களா? பின்னர் மேலும் பார்க்க வேண்டாம்

உங்கள் வெளியீட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திட்டங்கள்.

1982 முதல் பதிப்பகத் துறையில் முன்னணியில் இருக்கும் ஒரு எழுத்தாளராக உங்கள் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு எங்களைவிடச் சிறந்த இடம் வேறெதுவும் இல்லை.

இப்போது ஒரு வெளியிடப்பட்ட எழுத்தாளர் ஆக!

மேலும் விவரங்களுக்கு, [email protected] அன்று எங்களுக்கு எழுத தயங்காதீர்கள்

அழைப்பு / செய்தி / WhatsApp எங்களை +91 97908 60492 / 044 421146994

Registration

Forgotten Password?